ASUS ROG G752VL - Använda den optiska enheten

background image

Använda den optiska enheten

OBS!

Den elektroniska utmatningsknappens verkliga placering på din

bärbara dator kan variera beroende på vilken modell du har.

Den optiska enheten på den bärbara datorn kan i verkligheten skilja

sig åt på olika modeller men användningsproceduren är densamma.

Den optiska enheten finns på vissa modeller.

Isättning av optisk skiva

1.

Tryck på den elektroniska utmatningsknappen när den bärbara

datorn är påslagen, för att delvis mata ut den optiska enhetens

bricka.

background image

44

E-manual för bärbar dator

2.

Dra försiktigt ut brickan.

VIKTIGT! Var noga med att inte vidröra linsen i den optiska enheten.

Kontrollera att det inte finns några föremål som kan komma i kläm under

drivenheten.

3.

Håll skivan i kanten med etikettsidan upp, och lägg den försiktigt

på plats i fördjupningen.

4.

Tryck ner skivans plasturtag tills det knäpper fast på den optiska

enhetens nav.

background image

E-manual för bärbar dator

45

5.

Tryck försiktigt på brickan för att stänga den optiska enheten.

OBS! Medan datan läses, är det normalt att man hör att det snurrar och

vibrerar lite från den optiska enheten.

Hål för manuell utmatning

Hålet för manuell utmatning sitter på den optiska enhetens

lucka och används för att mata ut brickan om den elektroniska

utmatningsknappen inte skulle fungera.

För att mata ut den optiska brickan manuellt, stick in ett gem som rätats

ut i hålet för den manuella utmatningen, tills brickan öppnas.

VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den elektroniska

utmatningsknappen inte fungerar.

background image

46

E-manual för bärbar dator

background image

E-manual för bärbar dator

47