ASUS ROG G752VL - Ugradnja čvrstog diska

background image

Ugradnja čvrstog diska

Pratite sledeće korake ukoliko želite da zamenite čvrsti disk laptopa.

VAŽNO! Kupujte čvrste diskove samo od ovlašćenih prodavaca ovog

notebook računara kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i

pouzdanost.

UPOZORENJE! Isključite sve povezane periferne uređaje, telefonske ili

telekomunikacione kablove i konektor za napajanje (poput eksternog

napajanja, baterije itd.) pre uklanjanja poklopca čvrstog diska.

NAPOMENE:

Izgled donje strane notebook računara se može razlikovati u

zavisnosti od modela, ali postupak instalacije čvrstog diska ostaje isti.

Preporučuje se nadzor stručnjaka prilikom zamene čvrstog diska.

Posetite ovlašćeni servisni centar ukoliko vam je potrebna pomoć.

background image

E-priručnik za notebook računar

87

A.

Stavite laptop na čistu, ravnu i stabilnu površinu.

B.

Povucite gumeni poklopac da biste otkrili vijak poklopca odeljka.

VAŽNO! Gumeni poklopac je dizajniran da bude spojen sa poklopcem

odeljka laptopa. NEMOJTE nasilno da ga odvajate niti da ga potpuno

uklanjate sa poklopca odeljka.

C.

Olabavite vijak poklopca odeljka.

VAŽNO! Vijak je dizajniran da bude spojen sa poklopcem odeljka laptopa.

NEMOJTE nasilno da ga uklanjate.

gumeni

poklopac

vijak

background image

88

E-priručnik za notebook računar

D.

Držite gumeni poklopac i pažljivo ga izvucite dovoljno da

odvojite poklopac odeljka od laptopa.

E.

Potpuno uklonite poklopac odeljka i ostavite ga sa strane.

gumeni poklopac

Poklopac odeljka

F.

Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju ležište čvrstog diska za odeljak.

background image

E-priručnik za notebook računar

89

G.

Odvojte ležište čvrstog diska od porta za čvrsti disk, a zatim

uklonite ležište iz odeljka.

H.

Okrenite ležište čvrstog diska naopako, a zatim uklonite zavrtnje.

I.

Uklonite čvrsti disk iz njegovog ležišta.

background image

90

E-priručnik za notebook računar

J.

Nabavite novi čvrsti disk.

K.

Postavite novi čvrsti disk tako da njegova štampana ploča gleda u ležište.

NAPOMENE:

Uverite se da neki deo ležišta ne smeta konektorima

za portove čvrstog diska.

L.

Ponovo postavite i pritegnite zavrtnje koje ste prethodno uklonili.

M.

Vratite ležište za čvrsti disk nazad u odeljak. Postarajte se da

konektor čvrstog diska bude poravnat sa portom za čvrsti disk na

laptopu i zatim gurnite ležište za čvrsti disk tako da se poveže sa

laptopom.

background image

E-priručnik za notebook računar

91

O.

Poravnajte i zamenite poklopac odeljka.

N.

Pričvrstite ležište čvrstog diska zavrtnjima koje ste ranije uklonili.

background image

92

E-priručnik za notebook računar

P.

Ponovo spojite i pritegnite vijak koji ste prethodno uklonili.

Q.

Ponovo postavite gumeni poklopac na poklopac odeljka.

gumeni poklopac

Poklopac odeljka

background image

E-priručnik za notebook računar

93