ASUS ROG G752VL - Postavljanje notebook računara u režim spavanja

background image

Postavljanje notebook računara u režim spavanja

Da biste postavili notebook računar u režim spavanja:

ili

Pokrenite „Start“ meni, a zatim izaberite

> Sleep (Stanje spavanja) da biste postavili

notebook računar u stanje spavanja.

Sa ekrana za prijavljivanje, izaberite

> Sleep

(Stanje spavanja).

Pritisnite

da biste pokrenuli Shut Down

Windows (Isključivanje operativnog sistema Windows).

Izaberite Sleep (Stanje spavanja) sa padajuće liste, a

zatim izaberite OK (U redu).

NAPOMENA: Takođe možete da postavite notebook računar u režim

spavanja jednim pritiskom na dugme za napajanje.

background image

68

E-priručnik za notebook računar

background image

E-priručnik za notebook računar

69

Poglavlje 4:

Samoispitivanje po uključenju

(POST test)