ASUS ROG G752VL - Maskinvare-OSS

background image

Maskinvare-OSS

1.

Det dukker opp et svart punkt eller av og til et fargepunkt

på skjermen når jeg slår på den bærbare PC-en. Hva skal jeg

gjøre?
Det er normalt at slike punkter vises på skjermen. De påvirker ikke

systemet. Hvis det skjer til stadighet og nedsetter systemytelsen,

ta kontakt med et autorisert ASUS Servicesenter.

2.

Skjermen har ujevn farge og lysstyrke. Hvordan kan jeg

ordne dette?
Fargen og lysstyrken på skjermen påvirkes av vinkelen og hvordan

den bærbare PC-en er plassert. Lysstyrken og fargetonen på ulike

modeller av den bærbare PC-en, kan også variere. Du kan bruke

funksjonstastene eller skjerminnstillingene i operativsystemet til

å justere skjermens utseende.

3.

Hvordan kan jeg maksimere den bærbare PC-ens

batterilevetid?
Prøv disse forslagene:

Bruk funksjonstastene til å justere skjermens lysstyrke.

Hvis du ikke trenger å bruke Wi-Fi-koblingen, bytt til

Airplane mode (Flymodus).

Koble fra ubrukte USB-enheter.

Lukk ubrukte applikasjoner, særlig de som krever mye av

systemminnet.

background image

106

Elektronisk håndbok for bærbare PC

4.

LED-indikatoren for batteriet lyser ikke. Hva er galt?

Se etter om strømadapteren eller batteripakken er ordentlig

montert. Alternativt kan du koble fra strømadapteren eller

batteripakken, vente ett minutt, og så koble dem til igjen i

stikkontakten og den bærbare PC-en.

Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS

Servicesenteret for å få hjelp.

5.

Hvorfor virker ikke styreplaten?

Trykk på

for å aktivere styreplaten.

6.

Hvorfor hører jeg ingen lyd fra den bærbare PC-ens

høyttalere når jeg avspiller lyd- og videofiler?
Prøv disse forslagene:

Trykk på

for å øke lydstyrken.

Kontroller om høyttalerne er dempet.

Undersøk om det er tilkoblet hodetelefoner i den bærbare

PC-en, og fjern dem i så fall.

7.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mister strømadapteren eller

batteriene i den bærbare PC-en slutter å fungere?

Kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

107

8.

Det lar seg ikke gjøre å skrive ordentlig på den bærbare PC-

en fordi markøren stadig flytter seg. Hva skal jeg gjøre?
Kontroller at det ikke er noe som uforvarende berører eller trykker

på styreplaten mens du skriver med tastaturet. Du kan også

deaktivere styreplaten ved å trykke på

.

9.

Når jeg trykker på «U»-, «I»- og «O»-tastene, vises numre på

skjermen istedenfor bokstaver. Hvordan kan jeg endre dette?

Trykk på

-tasten eller

-tastene (på utvalgte

modeller) på den bærbare PC-en for å slå av denne funksjonen og

bruke de nevnte tastene til å skrive tekst.

background image

108

Elektronisk håndbok for bærbare PC