ASUS ROG G752VL - Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana

background image

Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa

ievietošana

Palieliniet piezīmjdatora atmiņas kapacitāti, atmiņas moduļu

nodalījumā uzstādot RAM moduli. Tālāk aprakstītajās darbībās norādīts,

kā piezīmjdatorā uzstādīt RAM moduli.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas pievienotās

perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un strāvas

savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru utt.).

SVARĪGI! Apmeklējiet pilnvaroto servisa centru vai mazumtirgotāju, lai

iegūtu informāciju par piezīmjdatora atmiņas jaunināšanu. Lai garantētu

maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties paplašinājuma moduļus

tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem mazumtirgotājiem.

background image

94

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

A.

Novietojiet piezīmjdatoru uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas.

B.

Pavelciet gumijas pārsegu, lai atvērtu nodalījuma pārsega skrūvi.

SVARĪGI! Gumijas pārsegs ir paredzēts piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Nespiediet to ar spēku, lai atvērtu, un nenoņemiet to

pilnībā no nodalījuma pārsega.

C.

Atskrūvējiet nodalījuma pārsega skrūves.

SVARĪGI! Skrūve ir paredzēta piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Necentieties to izņemt ar spēku.

gumijas pārsegs

skrūve

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

95

D.

Turiet gumijas pārsegu un uzmanīgi izvelciet to tikai tik daudz, lai

atvienotu nodalījuma pārsegu no piezīmjdatora.

E.

Noņemiet nodalījuma pārsegu un nolieciet to malā.

gumijas pārsegs

nodalījuma pārsegs

background image

96

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

F.

Savietojiet un ielieciet RAM moduli tā slotā.

G.

Spiediet RAM moduli uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

H.

Salāgojiet un uzlieciet nodalījuma pārsegu.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

97

I.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemto skrūvi.

J.

Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

gumijas pārsegs

skrūve

background image

98

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata