ASUS ROG G752VL - M.2 kartes ievietošana

background image

M.2 kartes ievietošana

Lai piezīmjdatorā ievietotu saderīgu M.2 karti, izpildiet tālāk aprakstītās

darbības.

SVARĪGI! Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību, M.2 karti

iegādājieties tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem mazumtirgotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas pievienotās

perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un strāvas

savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru utt.).

PIEZĪMES:

Piezīmjdatora apakšējās daļas izskats un M.2 karte var atšķirties

atbilstošo modelim, bet moduļa uzstādīšana ir vienāda.

M.2 kartes uzstādīšanu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai

iegūtu palīdzību, varat arī apmeklēt pilnvaroto servisa centru.

M.2 2280 slots neatbalsta M.2 SATA SSD.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

99

A.

Novietojiet piezīmjdatoru uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas.

B.

Pavelciet gumijas pārsegu, lai atvērtu nodalījuma pārsega skrūvi.

SVARĪGI! Gumijas pārsegs ir paredzēts piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Nespiediet to ar spēku, lai atvērtu, un nenoņemiet to

pilnībā no nodalījuma pārsega.

C.

Atskrūvējiet nodalījuma pārsega skrūves.

SVARĪGI! Skrūve ir paredzēta piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Necentieties to izņemt ar spēku.

gumijas pārsegs

skrūve

background image

100

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

D.

Turiet gumijas pārsegu un uzmanīgi izvelciet to tikai tik daudz, lai

atvienotu nodalījuma pārsegu no piezīmjdatora.

E.

Noņemiet nodalījuma pārsegu un nolieciet to malā.

gumijas pārsegs

nodalījuma pārsegs

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

101

F.

Salāgojiet M.2 karti ar tās moduļa slotu un ievietojiet karti tajā.

G.

Nostipriniet M.2 karti vietā, izmantojot komplektācijā iekļauto

skrūvi.

background image

102

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

H.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemto skrūvi.

I.

Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

gumijas pārsegs

skrūve

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

103