ASUS ROG G752VL - Windows® lietotņu pielāgošana

background image

Windows® lietotņu pielāgošana

Varat pārvietot, mērogot, atspraust vai piespraust lietotnes

uzdevumjoslā no izvēlnes Start (Sākt), izpildot tālāk norādītās darbības.

Lietotņu pārvietošana

Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu, pēc tam

velciet un nometiet to jaunā vietā.

Novietojiet peles rādītāju virs lietotnes, pēc tam velciet

un nometiet lietotni jaunā atrašanās vietā.

Pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.

Novietojiet peles rādītāju uz lietotnes un pēc tam

noklikšķiniet, lai palaistu to.

Lai pārlūkotu lietotnes, izmantojiet bulttaustiņus.
Nospiediet taustiņu

, lai palaistu lietotni.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

53

Lietotņu atspraušana

Nospiediet un turiet nospiestu lietotni, pēc tam
pieskarieties ikonai

.

Novietojiet peles rādītāju uz lietotnes un noklikšķiniet uz

tās ar peles labo pogu, pēc noklikšķiniet uz Unpin from

Start (Atspraudiet no izvēlnes Start (Sākt)).

Lai naviģētu uz lietotni, izmantojiet bulttaustiņus.
Nospiediet

, pēc tam atlasiet Unpin from Start

(Atspraudiet no izvēlnes Start (Sākt)).

Lietotņu izmēra maiņa

Nospiediet lietotni un turiet to nospiestu, pēc tam
pieskarieties

un atlaidiet lietotnes elementa izmēru.

Novietojiet peles rādītāju uz lietotnes un noklikšķiniet

uz tās ar peles labo pogu, pēc noklikšķiniet uz Resize

(Mainīt izmēru) un atlasiet lietotnes elementa izmēru.

Lai naviģētu uz lietotni, izmantojiet bulttaustiņus.
Nospiediet

, pēc tam atlasiet Resize (Izmērs) un

atlasiet lietotnes elementa izmēru.

background image

54

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Citu lietotņu piespraušana izvēlnei Start (Sākt)

Sadaļā All apps (Visas lietotnes) nospiediet un turiet

nospiestu lietotni, kuru vēlaties pievienot izvēlnei Start

(Sākt), pēc tam pieskarieties Pin to Start (Piespraust

izvēlnei Start (Sākt)).

Sadaļā All apps (Visas lietotnes) novietojiet peles

rādītāju uz lietotnes, kuru vēlaties pievienot izvēlnei

Start (Sākt), un noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pēc

tam noklikšķiniet uz Pin to Start (Piespraust izvēlnei

Start (Sākt)).

Sadaļā All apps (Visas lietotnes) nospiediet

un

turiet nospiestu lietotni, kuru vēlaties pievienot izvēlnei

Start (Sākt), pēc tam atlasiet Pin to Start (Piespraust

izvēlnei Start (Sākt)).

Lietotņu piespraušana uzdevumjoslai

Nospiediet un turiet nospiestu lietotni, pēc tam

pieskarieties ikonai Pin to taskbar (Piespraust

uzdevumjoslai).

Novietojiet peles rādītāju uz lietotnes un noklikšķiniet

uz tās ar peles labo pogu, pēc noklikšķiniet uz Pin to

taskbar (Piespraust uzdevumjoslai).

Lai naviģētu uz lietotni, izmantojiet bulttaustiņus.
Nospiediet

un pēc tam atlasiet Pin to taskbar

(Piespraust uzdevumjoslai).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

55