ASUS ROG G752VL - Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

background image

Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

vai

1.

Izpildiet sadaļas Dinamiska IP/PPPoE tīkla

savienojuma konfigurēšana no 1. līdz 5. darbībai.

2

Atlasiet Use the following IP address (Izmantot

šādu IP adresi).

3.

Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi,

apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.

4.

Ja nepieciešams, varat arī ievadīt vēlamo DNS

servera adresi un alternatīvo DNS serveri, pēc tam

atlasiet OK (LABI).

7.

Atgriezieties logā Network and Sharing Center

(Tīkla un koplietošanas centrs), pēc tam atlasiet

Setup a new connection or network (Iestatīt

jaunu savienojumu vai tīklu).

8. Atlasiet

Connect to the Internet (Izveidot

savienojumu ar internetu), pēc tam pieskarieties

Next (Tālāk).

9. Atlasiet

Broadband (PPPoE) (Platjoslas (PPPoE)).

10. Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma

nosaukumu, pēc tam atlasiet Connect (Savienot).

11. Atlasiet

Close (Aizvērt), lai pabeigtu konfigurāciju.

12. Uzdevumjoslā atlasiet

un pēc tam atlasiet

tikko izveidoto savienojumu.

13. Lai sāktu interneta savienojumu, ievadiet savu

lietotājvārdu un paroli, pēc tam atlasiet Connect

(Savienot).

background image

66

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata