ASUS ROG G752VL - Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana

background image

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma

konfigurēšana

PIEZĪME. Ja izmantojat PPPoE savienojumu, turpiniet ar nākamajām

darbībām.

vai

1. Palaidiet

Settings (Iestatījumi).

2. Atlasiet

Network & Internet (Tīkls un internets).

3. Atlasiet

Ethernet > Network and Sharing Center

(Ethernet > Tīkla un koplietošanas centrs).

4.

Atlasiet LAN un pēc tam atlasiet Properties

(Rekvizīti).

5. Atlasiet

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Interneta protokola versija 4(TCP/IPv4)), pēc

tam atlasiet Properties (Rekvizīti).

6. Atlasiet

Obtain an IP address automatically

(Automātiski iegūt IP adresi), pēc tam atlasiet OK

(Labi).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

65