ASUS ROG G752VL - Piezīmjdatora izslēgšana

background image

Piezīmjdatora izslēgšana

Piezīmjdatoru var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

vai

Palaidiet izvēlni Start (Sākt), pēc tam atlasiet

> Shut down (Beidzēt), lai izslēgtu

normālā veidā.

Pieteikšanās ekrānā atlasiet

> Shut down

(Beidzēt).

Lai palaistu Shut Down Windows (Sistēmas
Windows beidzēšana), nospiediet

. Nolaižamajā sarakstā atlasiet Shut Down

(Beidzēt) un pēc tam atlasiet OK (Labi).

Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas

pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz četras (4)

sekundes, lai izslēgtu piezīmjdatoru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

67