ASUS ROG G752VL - Cipartastatūra

background image

Cipartastatūra

PIEZĪME. Cipartastatūras izkārtojums var atšķirties pēc modeļa vai

teritorijas, bet lietošana ir identiska.

Nospiediet taustiņu

, lai pārslēgtu starp

tastatūras izmantošanu ciparu taustiņiem un rādītāja

virziena taustiņiem.

Piezīmjdatora cipartastatūru var izmantot ciparu ievadei vai kā rādītāja

virziena taustiņus.

PIEZĪME. Nospiediet taustiņu ROG, lai atvērtu piezīmjdatora

lietojumprogrammu Gaming Center.

Taustiņš

ROG

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

43