ASUS ROG G752VL - Optiskā diskdziņa lietošana

background image

Optiskā diskdziņa lietošana

PIEZĪME.

Elektriskās izstumšanas pogas faktiskā atrašanās vieta ir atkarīga no

piezīmjdatora modeļa.

Piezīmjdatora optiskā diskdziņa faktiskais izskats var atšķirties arī

atkarībā no modeļa, bet izmantošana ir nemainīga.

Optiskais diskdzinis ir pieejams konkrētiem modeļiem.

Optiskā diska ievietošana

1.

Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nospiediet elektrisko izstumšanas

pogu, lai daļēji izstumtu optiskā diska tekni.

background image

44

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

2.

Viegli izvelciet diska tekni.

SVARĪGI! Rīkojieties uzmanīgi, lai nepieskartos optiskā diska lēcai.

Nodrošiniet, lai nebūtu nekādu priekšmetu, kas var iesprūst zem diska

teknes.

3.

Turiet disku ar aiz malas ar apdrukāto pusi uz augšu un viegli

ievietojiet to centrmezglā.

4.

Diska plastmasas centrmezglu spiediet uz leju, kamēr tas

nofiksējas optiskā diska centrmezglā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

45

5.

Lai aizvērtu optisko disku, viegli pastumiet diska tekni.

PIEZĪME. Kamēr dati tiek lasīti, griešanās vai vibrēšanas skaņa optiskajā

diskā ir normāla parādība.

Manuālā izstumšanas atvere

Manuālā izstumšanas atvere atrodas uz optiskā diska durtiņām, un to

izmanto, lai izstumtu optiskā diska tekni, kad elektroniskā izstumšanas

poga nedarbojas.

Lai manuāli izstumtu optiskā diska tekni, ievietojiet iztaisnotu papīra

saspraudi manuālajā izstumšanas atvere, kamēr diska tekne atveras.

BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai tad, ja

elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.

background image

46

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

47