ASUS ROG G752VL hjælp

background image

Første udgave

September 2015

DA10716

E-vejledning

ASUS Notebook PC

background image

2

Notebook PC E-Manual

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres

på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK

COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG

ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS'

DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM

HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF

FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV),

SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders

registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens

fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN

TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER

SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL

PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til

erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning

fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død),

skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af

undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt,

skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers

og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV

MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER

INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE

OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM

MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

background image

Notebook PC E-Manual

3

Indholdsfortegnelse

Om denne manual ....................................................................................................7

Konventioner, brugt i denne manual ....................................................................... 9
Ikoner .................................................................................................................................. 9
Typografi ............................................................................................................................ 9

Sikkerhedsforskrifter ................................................................................................10

Sådan bruger du din Notebook PC .......................................................................... 10
Sådan passer du på Notebook PC'en ...................................................................... 11
Ansvarlig bortskaffelse ................................................................................................. 12

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende .............................................................................14

Set oppefra........................................................................................................................ 14
Bund .................................................................................................................................... 19
Højre side ........................................................................................................................... 21
Venstre side....................................................................................................................... 24
Forside ................................................................................................................................ 26
Set bagfra .......................................................................................................................... 27

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang ...................................................................................................................30

Sådan oplader du Notebook PC'en .......................................................................... 30
Løft for at åbne skærmpanelet .................................................................................. 32
Tryk på tænd/sluk knappen ........................................................................................ 32

Fingerbevægelser på beøringsskærme og på touchpad ............................33

Sådan bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm ............................... 33
Sådan bruges berøringspladen ................................................................................. 36

Brug af tastatur ...........................................................................................................40

Funktionstaster ................................................................................................................ 40
Windows® 10 taster ....................................................................................................... 41
Numerisk tastatur ........................................................................................................... 42

Sådan bruges det optiske drev .............................................................................43

background image

4

Notebook PC E-Manual

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 10

Start for første gang ..................................................................................................48
Startmenuen ...............................................................................................................49

Åbn startmenuen ........................................................................................................... 50
Sådan åbnes programmer fra startmenuen ......................................................... 50

Windows

®

apps ...........................................................................................................51

Sådan bruges Windows® appsene ........................................................................... 52
Sådan tilpasses dine Windows® apps...................................................................... 52

Opgavevisning ............................................................................................................55
Fastgørelsesfunktionen ...........................................................................................56

Sådan fastgøres hotspots ............................................................................................ 56

Løsningscenter ...........................................................................................................58
Andre tastaturgenveje .............................................................................................59
Tilslutning til trådløse netværk .............................................................................61

Wi-Fi-tilslutning ............................................................................................................... 61
Bluetooth .......................................................................................................................... 62
Flyfunktion ........................................................................................................................ 63

Tilslutning til netværk via kabel ...........................................................................64

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse ...................... 64
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse ........................................... 65

Sådan slukker du for Notebook PC’en ..............................................................66

Sådan sætter du din bærbare pc til at slumre ...................................................... 67

Kapitel 4: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) .........................................................................................70

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding ............................. 70

BIOS ................................................................................................................................70

Få adgang til BIOS .......................................................................................................... 70
BIOS-indstillinger ............................................................................................................ 71

Genopretning af systemet......................................................................................81

Sådan vælges en gendannelsesmulighed............................................................. 82

background image

Notebook PC E-Manual

5

Kapitel 5: Opgradering af Notebook PC'en

Installation af harddiskdrevet ...............................................................................86
Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM) .....................93
Installation af et M.2 kort ........................................................................................98

Tips og ofte stillede spørgsmål

Nyttige tips til din notebook-pc ...........................................................................104
Ofte stillede spørgsmål om hardware ................................................................105
Ofte stillede spørgsmål om software .................................................................108

Tillæg

DVD-ROM drev information ...................................................................................... 112
Blu-ray ROM-drevoplysninger ................................................................................... 114
Overholdelse indbygget modem ............................................................................. 114
Oversigt .............................................................................................................................. 115
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ................................................... 115
Ikke-stemme udstyr ...................................................................................................... 115
Federal communications commission erklæring ................................................ 117
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement ................................. 118
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ............................ 119
CE mærkning advarsel .................................................................................................. 119
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ............................................... 120
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ............................................ 120
UL sikkerhedsnoter ........................................................................................................ 122
Krav til strømsikkerhed ................................................................................................. 123
TV Tuner meddelelser ................................................................................................... 123
REACH ................................................................................................................................. 123
Macrovision Corporation produktnote................................................................... 123
Forebyggelse af høretab .............................................................................................. 123
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) ............ 124
Sikkerhedsinformation for optisk drev ................................................................... 125
CTR 21 godkendelse

background image

6

Notebook PC E-Manual

(til bærbar computer med indbygget modem) ................................................... 126
ENERGY STAR overholdende produkt ..................................................................... 128
Globale regler vedrørende
miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ..................................................... 128
ASUS Genbrug / Returservice .................................................................................... 129

background image

Notebook PC E-Manual

7